Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Kassei

Rubensstraat 21

1800 Vilvoorde

Hoofdapotheker: Harlinde Deconynck

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0871 125 128

Machtigingsnummer APB: 238818

Telefoonnummer: 02 251 38 98

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.