Jodiumtabletten

Jodiumtabletten

Wat zijn jodiumtabletten?

Jodiumtabletten worden verdeeld door de overheid en bevatten 65mg Kaliumjodide. Bij inname wordt de schildklier verzadigd met jodium. Hierdoor wordt de opname van radioactief jodium vermeden en is je schildklier beschermd. Radioactief jodium kan vrijkomen bij een nucleair ongeval. Er komen ook nog andere radioactieve stoffen vrij. Jodiumtabletten beschermen hier niet tegen.

Wanneer innemen?

Jodiumtabletten mogen alleen ingenomen worden op uitdrukkelijk advies van de overheid. Je zal verwittigd worden via de media en BE-alert. Neem ze nooit in op eigen initiatief. 

Wie moet jodiumtabletten innemen?

De inname van jodiumtabletten is alleen nuttig voor personen jonger dan 40jaar. De juiste dosis is afhankelijk van je leeftijd en vind je terug op de verpakking.

Bij personen ouder dan 40jaar heeft de inname van een hoge dosis kaliumjodide meer nadelen dan voordelen. De schadelijke effecten van opname van radioactief jodium zijn het grootst bij jonge mensen, mensen ouder dan 40 hebben weinig kans op ontwikkeling van schildklierkanker. 

Neem de tabletten nooit in als je allergisch bent aan jodium. Wanneer je schildklierproblemen hebt bespreek je jouw situatie best met je huisarts. 

Houdbaarheid van de tabletten

Op het doosje staat een productiedatum, geen vervaldatum. De tabletten zijn minstens 10jaar houdbaar. Er worden regelmatig houdbaarheidsstudies uitgevoerd op de tabletten. Wanneer de tabletten vervallen zijn zal je hiervan verwittigd worden via media en Be-alert.

Meer info nodig?

Meer info kan je terugvinden op https://www.nucleairrisico.be/